Pochválen   buď   Pán   Ježíš   Kristus!        Srdečně Tě vítáme na stránkách Sdružení sv. Isidora ze Sevilly. Budeme rádi, pokud se seznámíš s naší činností a přidáš se k nám. Všechny informace zde umístěné, jsou zde právě kvůli Tobě!
      Naší hlavní činností je evangelizace přes internet. V budoucnu chceme oslovit co nejširší skupinu uživatelů Internetu s aktuálními informacemi ze života katolické církve, odpověďmi na otázky týkající se víry nebo katolického učení.

 

Modlitba Internautů

Všemohoucí, věčný Bože, který jsi nás stvořil k svému obrazu a přikázal nám, abychom hledali vše dobré, pravdivé a krásné, zvlášť v božské osobě tvého jednorozeného Syna, našeho Pana Ježíše Krista, dej, prosíme, abychom na přímluvu svatého Isidora, biskupa a učitele Církve, při putovaní po internetu směrovali své ruce a oči k tomu, co se ti libí, a přijímali všechny, které potkáme, s láskou a trpělivosti. Skrze Krista, našeho Pana. Amen.

 

Církev a internet


      Je zapotřebí velké rozvážnosti, abychom jasně stanovili směrnice tohoto nového prostředku, jasně rozlišili jeho potenciál dobra a zla, aby bylo možné postavit se směle tváří v tvář výzvám, které předkládá, a příležitostem, které nabízí.
      Je třeba spravedlnosti, zvláště pro zamezení "digital-divide" neboli propasti mezi bohatými a chudými v oblasti informovanosti v dnešním světě. To vyžaduje úsilí ve prospěch mezinárodního společného dobra a "globalizaci solidarity".
      Je třeba síly a odvahy. Znamená to bránit víru před jakýmkoliv náboženským a morálním relativismem, bránit altruismus a velkorysost před individualistickým konzumismem, slušné vystupování před smyslností a hříchem.
      V přístupu k tomuto důležitému technologickému nástroji, kterým je internet, je třeba mírnosti a discipliny, aby bylo možné užívat ho moudře a pouze ke konání dobra.
      Nutná je obezřetnost, aby byla jasně vidět implikace – potenciál doba a zla – který skrývá Internet a také tvořivě odpovídat na jeho vyzvaní.

Z dokumentu Papežské rady pro hromadné sdělovácí prostředky

 

Registrace       Sdružení svatého Isidora ze Sevilly bylo zaregistrováno ministerstvem vnitra České republiky jako občanské sdružení v den Neposkvrněného početí Panny Marie, A.D. 2005.

8. prosinec 2005

Běda mi, kdybych nehlásal evangelium! /1 Kor 9, 16/